on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Amoniak – G80.106D

Vagon serije G80.106D je optimizovan za transport amonijaka. Takođe je licenciran za sve tečne gasove (LPG).

Zapremina:Cca. 106 m³
Težina praznog vagona:34,3 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:17090 mm
Dužina između vanjskih osovina:12990 mm
Operativna temperatura:-40/+50°C

Preuzmi podatke