on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Facnps – H40.053D

Optimizovan za transport građevinskog materijala zapreminske mase do 3 t/m³. Dva rezervoara sa bočnim žlebovima za pražnjenje desno i levo, sa rotirajućim klizačima. Upravlja se pneumatski, putem odvojenog vazdušnog kanala.

Zapremina:Cca. 53 m³
Težina praznog vagona:Cca. 21,5 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:12500 mm
Dužina između vanjskih osovina:7700 mm
Otvor za utovar:11287 x 1600mm

Preuzmi podatke