on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Falns – H42.087D

Optimizovan za transport rasute robe sa gustinom do 2 t/m³. Poklopci rade pneumatski preko odvojenog dovoda vazduha (lokomotiva). Integrisano skladište, poklopci se otvaraju i zatvaraju najmanje 2x bez spoljnog dovoda vazduha. Pneumatsko preklapanje u slučaju nužde (zaobilaženje upravljačkog elementa).

Zapremina:Cca. 87 m³
Težina praznog vagona:Cca. 5 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:13500 mm
Dužina između vanjskih osovina:8460 mm
Otvor za utovar:12660 x 1500mm

Preuzmi podatke