on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions LNG – G91.111D

Vagon serije LNG G91.111D je optimizovan za transport tečnog prirodnog gasa (LNG, metan, kriogeni tečni gas). Specijalna tehnologija vešanja i skladištenja unutrašnjeg rezervoara unutar spoljašnjeg rezervoara garantuje potrebnu bezbednost i energetsku efikasnost pri transportu LNG-a na temperaturama do -162°C.

Zapremina:Cca. 111 m³
Težina praznog vagona:Cca. 45 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:24486 mm
Dužina između vanjskih osovina:18566 mm
Operativna temperatura:-196/+50°C

Preuzmi podatke