on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions LPG G47.117D

Vagon je optimizovan za transport tečnog naftnog gasa (LPG). Donji ventili rade hidraulički u gasnoj i tečnoj fazi. Punjenje/pražnjenje se može ubrzati postavljanjem brzih spojnica.

Zapremina:Cca. 117 m³
Težina praznog vagona:Cca. 33,3 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:18000 mm
Dužina između vanjskih osovina:12100 mm
Operativna temperatura:-40/+50°C

Preuzmi podatke