on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions M16.086C

Vagon serije M16.086C je klasični vagon za prevoz lakih naftnih derivata sa modernim rezervoarima postavljenim na izuzetno pouzdane donje okvire.

Zapremina:Cca. 86 m³
Težina praznog vagona:23,4 t
Osovinska nosivost:20 t
Ukupna dužina:15700 mm
Dužina između vanjskih osovina:10660 mm
Operativna temperatura:-20/+50°C

Preuzmi podatke