on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Sggns(s) 80′ – I41.080D

Ovaj dugački 4-osovinski „allround“ karavan za kombinovani transport nudi idealan kapacitet utovara od maksimalno 68,5 t. Zbog neprekidne utovarne platforme i veoma niske tare, ovaj vagon nudi savršene i fleksibilne mogućnosti za transport pomorskih kontejnera. Sve u svemu postoji 30 različitih kombinacija utovara za sve vrste kontejnera, izmenljivih karoserija i rezervoara.

Verzija 1Verzija 2Verzija 3Verzija 4
Maksimalna nosivost:68,5 t67,5 t67,7 t68,3 t
Težina praznog vagona:Cca. 21,5 tCca. 22,5 tCca. 22,3 tCca. 21,7 t
Osovinska nosivost:22,5 t22,5 t22,5 t22,5 t
Ukupna dužina:25940 mm25940 mm25940 mm29590 mm
Dužina između vanjskih osovina:19300 mm19300 mm19300 mm19300 mm
Dužina tovarnog prostora:24700 mm24700 mm24700 mm24700 mm
Širina tovarnog prostora:2500 mm2500 mm2500 mm2500 mm

Preuzmi podatke