on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Sgmmns(s) 40′ – I41.040D

Vagon za kombinovani transport sa maksimalnom utovarnom masom od 72,5 t. Optimizovan za rezervoare od 20′ i kontejnere za rasuti teret ili teške kontejnere od 40′.

Maksimalna nosivost:105 t
Težina praznog vagona:30 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:33480 mm
Dužina između vanjskih osovina:2 x 13970 mm
Dužina tovarnog prostora:2 x 15765 mm
Širina tovarnog prostora:2600 mm
NosivostAB₁B₂CD₂D₃D₄
S46,5 t50,5 t54,5 t64,5 t69,5 t72,5 t
1200 t0 t0 t0 t0 t0 t
NosivostAB₁B₂CD₂D₃D₄
S46,5 t50,5 t54,5 t64,5 t69,5 t72,5 t
SS46,5 t50,5 t54,5 t62,5 t62,5 t62,5 t

Preuzmi podatke