on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Snpss – F42.196D

Ovaj vagon za transport drveta i cevi ima 9 pari stubova sa integrisanim sistemima za osiguranje tereta koji se sastoje od čelične sajle i lanca. Po potrebi vagon može biti opremljen vanjskim zidovima i izuzetno je lagan za utovar i osiguranje. Vagon ima maks. osovinsko opterećenje 25 t. Težina tereta 75 t i utovarna zapremina 112 m3 i time ispunjava najsavremenije zahteve tržišta.

Maksimalna nosivost:75 t
Težina praznog vagona:Cca. 24 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:20840 mm
Dužina između vanjskih osovina:15800 mm
Dužina tovarnog prostora:19600 mm
Širina tovarnog prostora:2730 mm
NosivostABCD
S39,0 t47,0 t57,0 t65,0 t
SS39,0 t47,0 t55,0 t55,0 t

Preuzmi podatke