on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Tagnpps – H45.103D

Vagon tipa H45.103D je optimizovan za transport poljoprivrednih proizvoda osetljivih na vlagu, pre svega žitarica srednje težine. Izuzetno je lak za održavanje, sa sigurnim nagibom od 40° za pražnjenje ostataka zrna veće gustine. Bezbedan prolaz od kraja do kraja rezervoara sa merdevinama.

Zapremina:Cca. 103 m³
Težina praznog vagona:Cca. 21,2 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:16000 mm
Dužina između vanjskih osovina:10960 mm
Nagib stranice:40°mm

Preuzmi podatke