on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions Rilns – F40.185/186D

Veoma fleksibilan vagon, opremljen ceradnim poklopcem koji se brzo otvara, koji je izuzetan po svojoj jednostavnosti upotrebe. Njegove posebne karakteristike uključuju: upotrebu jednog čoveka, lakoću otvaranja i pristupa, sistem centralnog zaključavanja. Kada je poklopac potpuno otvoren, 2/3 ukupne dužine vagona je dostupno sa gornje strane.

Maksimalna nosivost:65,0 / 74,0 t
Težina praznog vagona:Cca. 25 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:19900 mm
Dužina između vanjskih osovina:14860 mm
Dužina tovarnog prostora:18504 mm
Širina tovarnog prostora:2646 mm
Nosivost 22,5tABCD
S39,0 t47,0 t57,0 t65,0 t
SS39,0 t47,0 t55,0 t55,0 t

Preuzmi podatke