on the right track

Tehnička specifikacija vagona

BP Rail Solutions M18.080D

Vagon serije M18.080D je dizajniran za transport tečne robe RID, klasa 3, 6 i 9. Proizvodi se mogu zagrejati do +190°C kako bi se osiguralo da nema ostataka od pražnjenja. Donji ventil, DN 100, zagrejan; T-komad, DN 100, izolovan, može se zagrejati odvojeno. Može se puniti preko donjeg pražnjenja. Opciono se može ugraditi gornje pražnjenje. Dodavanjem cevi koja se diže može je pretvoriti u vagon hemijskog rezervoara, npr. da nosi fenol, benzol i monomer vinil acetata. Nekomplikovano i jeftino čišćenje rezervoara zahvaljujući spoljašnjem montiranom sistemu grejanja.

Zapremina:Cca. 80 m³
Težina praznog vagona:26 t
Osovinska nosivost:22,5 t
Ukupna dužina:16240 mm
Dužina između vanjskih osovina:11200 mm
Operativna temperatura:-20/+200°C

Preuzmi podatke