on the right track

Plato vagoni

BP Rail Solutions Sgns(s) 60’E

Vagon serije Sgns(s) 60’E je najfleksibilniji „allround“ vagon za kombinovani transport sa idealnom težinom utovara od 70,3 t. Odličan za pomorske kontejnere, tank kontejnere i izmenljiva tela. Vagoni su prilagođeni za iberijski kolosek (1.668 mm).

BP Rail Solutions Sgmmns(s) 40′ – I41.040D

Vagon za kombinovani transport sa maksimalnom utovarnom masom od 72,5 t. Optimizovan za rezervoare od 20′ i kontejnere za rasuti teret ili teške kontejnere od 40′.

BP Rail Solutions Sggns(s) 80′ – I41.080D

Ovaj dugački 4-osovinski „allround“ karavan za kombinovani transport nudi idealan kapacitet utovara od maksimalno 68,5 t. Zbog neprekidne utovarne platforme i veoma niske tare, ovaj vagon nudi savršene i fleksibilne mogućnosti za transport pomorskih kontejnera. Sve u svemu postoji 30 različitih kombinacija utovara za sve vrste kontejnera, izmenljivih karoserija i rezervoara.

BP Rail Solutions Sggmrss 90’E

Fleksibilni vagon serije Sggmrss 90′ E je idealan za utovar skoro svih vrsta kontejnera, kao i izmenljivih karoserija od 13,6 m. Utovarna težina od 105,5 t je izuzetno velika za ovaj tip vagona. Vagoni su prilagođeni za iberijski kolosek (1.668 mm).

BP Rail Solutions Sggmrs(s) 104′

Vagon serije Sggmrs(s) 104` je savremeni i efikasni vagon za prevoz izmenljivih karoserija (7,15 m, 7,45 m, 7,82 m). Svaki vagon može biti utovaren sa 4 izmenljive karoserije ukupne težine utovara od 105 t. Tako se čuvaju dužina i težina utovara u kompoziciji voza.